Home » Tag Archives: פיקוח בניה

Tag Archives: פיקוח בניה

החשיבות של פיקוח בניה

פיקוח חיצוני ואובייקטיבי הוא תנאי לביצוע תקין של פרויקטים בענף הבניה. הסיבה העיקרית לחשיבות של פיקוח בניה היא בטיחות. בעזרת פיקוח בניה ניתן להבטיח רמת בטיחות גבוהה ולמנוע סיכונים ונזקים לרכוש או לחיי אדם. הפיקוח מותאם לאופי הפרויקט והוא נעשה על ידי אנשי מקצוע שמוסמכים לכך. ההסמכה של אנשי המקצוע מתייחסת לסוגים שונים של פרויקטים בענף הנדל"ן. בעזרת התאמה לסוג ...

Read More »