Home » Tag Archives: מתנות לעובדים לחג

Tag Archives: מתנות לעובדים לחג

מתנות לעובדים לחג להגברת המוטיבציה

מוטיבציה גבוהה היא בין הפקטורים המשמעותיים ביותר בכל הנוגע להעסקת עובדים. עובדים עם מוטיבציה מגיעים לתפוקה גבוהה יותר וגם שורדים זמן רב בעסק. מבחינת המעסיק, הגברת המוטיבציה צריכה להיות חלק בלתי נפרד מניהול של עובדים ומשאבי אנוש. ניהול עובדים ומשאבי אנוש תוך כדי הגברת המוטיבציה של העובדים אחת לתקופה מסוימת מוכיחה את עצמה בטווח הקצר והארוך. בטווח הקצר, הגברת המוטיבציה ...

Read More »