Home » Tag Archives: בתי אבות

Tag Archives: בתי אבות

מאפיינים של מצב תפקודי מסוג תשושי גוף

מצב תפקודי מגדיר את היכולת של קשישים, מבוגרים או צעירים שעברו טראומה ותאונות. תשושי גוף למשל הם אנשים שרמת התפקוד שלהם נפגעה כמעט לחלוטין. כתוצאה מפגיעה מהותית ברמת התפקוד לא מסוגלים תשושי גוף לבצע פעולות יום יומיות. המצב התפקודי החדש של אנשים שלא מסוגלים לבצע פעילויות יום יומיות מגביל אותם ומחייב מעורבות חיצונית. את המעורבות החיצונית על רקע מצב תפקודי ...

Read More »

אשפוז בתי אבות לקשישים

  אחת ההחלטות החשובות ביותר שיכולים בני משפחתם של קשישים לקבל עבורם הוא אשפוז בתי אבות. בעזרת אשפוז מסודר ניתן להעביר את קרובי המשפחה לבתי אבות ולדאוג לרווחת ואיכות החיים שלהם. נכון להיום ישנם בתי אבות שמאפשרים אשפוז בכל רחבי הארץ וכדאי  לבחור אותם בצורה נכונה. בחירה נכונה של בתי אבות שבהם ניתן לאשפז קרובי משפחה מבוססת על תסמינים רפואיים ...

Read More »