Home » Tag Archives: בית אבות

Tag Archives: בית אבות

מאפיינים של מצב תפקודי מסוג תשושי גוף

מצב תפקודי מגדיר את היכולת של קשישים, מבוגרים או צעירים שעברו טראומה ותאונות. תשושי גוף למשל הם אנשים שרמת התפקוד שלהם נפגעה כמעט לחלוטין. כתוצאה מפגיעה מהותית ברמת התפקוד לא מסוגלים תשושי גוף לבצע פעולות יום יומיות. המצב התפקודי החדש של אנשים שלא מסוגלים לבצע פעילויות יום יומיות מגביל אותם ומחייב מעורבות חיצונית. את המעורבות החיצונית על רקע מצב תפקודי ...

Read More »