Home » מאמרים » מה הקשר בין אימון אישי ועסקי?

מה הקשר בין אימון אישי ועסקי?

החיים האישיים משתלבים לעיתים קרובות בקריירה ובחיים העסקיים.

עם זאת, רבים לא מודעים לחשיבות של אימון אישי ועסקי.

אימון מן הסוג הזה נוגע למעשה בכל ההיבטים החשובים של החיים האישיים והעסקיים וכאן טמון הכוח שלו.

בעזרת אימון אישי ועסקי ניתן להפיק ערך מוסף לטווח הקצר והארוך וליהנות משיפור בתחושת הביטחון העצמי.

השיפור בתחושת הביטחון העצמי נובע מטבע הדברים מהאופן שבו החיים האישיים משפיעים על החיים העסקיים.

בעזרת אימון שמבליט את שני ההיבטים האלה ניתן להוכיח שהשלם עולה על סך חלקיו.

יתרה על כך, מטרת האימון היא לחשוף אנשים שמתמקדים רק בהיבט אחד של החיים שלהם גם לשאר ההיבטים.

זו למעשה מטרת משנה של האימון ועבור רבים היא מהווה שינוי משמעותי.

השאלה היחידה שנותרה פתוחה היא באיזה שלב בחיים כדאי לעבור אימון אישי ועסקי ואיך בכלל בוחרים אותו.

כל שלב בחיים יכול להתאים לאימון

האמת היא שכל שלב בחיים יכול להתאים לאימוץ טכניקות מסוימות ומוצלחות של אימון אישי ועסקי.

הדגש הוא על התאמת האימון עצמו לגיל של המתאמן ועל התחשבות בנסיבות מיוחדות.

כך למשל יכולים גברים ונשים צעירים לתאם אימון אישי ועסקי בשלבים מוקדמים של הקריירה או אפילו טרם בחירת מסלול לימודים.

לעומתם, יש כאלה שיתאמו לעצמם אימון אישי ועסקי בשלבים מאוחרים יותר, לקראת הסבה מקצועית או טרם הפרישה.

מהלך האימון מושפע מהמצב בחיים שבו המתאמנים נמצאים ומהיעד שאליו הם רוצים להגיע.

ככל שהיעד שאליו רוצים להגיע המתאמנים יהיה ברור יותר, כך ניתן להפיק תועלת רבה מהאימון עצמו.

כל כמה זמן עוברים אימון אישי ועסקי?

בחירת אימון אישי ועסקי צריכה להתבצע על סמך הנסיבות האישיות של המתאמן.

במקביל, יש להביא בחשבון את משך האימון ואת התדירות המומלצת עבורו.

כאן האפשרויות נעות בין אימון תקופתי וקבוע לבין אימון ספציפי על רקע אירועים מיוחדים.

אפשר להתייעץ עם אנשי מקצוע שונים לפני שמחליטים כל כמה זמן לעבור את האימון.

רצוי לערב את אנשי המקצוע בשלב מוקדם, לברר מולם על מאפייני האימון ברמה האישית והמקצועית ולקבל כמה שיותר מידע.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*