Home » All » מהי תביעה לפינוי מושכר?

מהי תביעה לפינוי מושכר?

מהי תביעה לפינוי מושכר?

תביעה לפינוי מושכר מוגשת בדרך כלל במצבים שבהם מתבצעת הפרת חוזה מצד השוכר.

כאשר הפרת החוזה הופכת להיות משמעותית והמשכיר מעוניין לפנות את השוכר, הוא יכול לעשות זאת בשתי דרכים מרכזיות.

הדרך הראשונה היא לממש ערבות בנקאית או לפנות לערבים שחתומים על שטר חוב.

הדרך השנייה היא להגיש תביעה לפינוי מושכר.

רוב עורכי הדין ממליצים לפנות לערבים שחתומים על שטר החוב במקביל להגשת תביעה.

מצד שני, בעלי הדירות עצמם לא ממש בקיאים בנושא והם לא מכירים את התקנות בחוק.

התקנות החדשות של תביעה לפינוי מושכר

התקנות החדשות מאפשרות להגיש תביעה לפינוי מושכר.

לפי התקנות לא תובעים פיצוי כספי מהשוכר אלא רק את הפינוי של הדירה.

עוד קובע החוק שבית המשפט מחויב לקבוע דיון בתביעה בתוך 30 ימים ממועד הגשת כתב ההגנה.

המשמעות עבור רוב בעלי הדירות היא שבתהליך מסודר של תביעה לפינוי מושכר ניתן לסיים את הנושא בתוך 60 ימים בלבד.

כמובן שהתנאי הוא להפעיל את האופציה של התביעה יחד עם עורך דין ולהגיש כתב תביעה מנומק.

היתרון של החוק החדש בא לידי ביטוי בקבלת פסק דין מהיר.

המהירות של פסק הדין בולטת בעיקר בהשוואה ליתר התביעות שמתנהלות בבית המשפט ויש לה חשיבות מיוחדת בנושא של תביעה לפינוי מושכר.

הסיבה לכך היא שבכל יום שבו השוכר שהפר את החוזה עדיין גר בדירה, המשכיר מפסיד כסף.

קבלת פסק דין במסגרת תביעה לפינוי מושכר היא רק השלב הראשון בתהליך הארוך שמחכה למשכיר.

לאחר קבלת פסק הדין צריך לפתוח תיק בהוצאה לפועל.

לשכת ההוצאה לפועל נדרשת לבצע את הליך המסירה של ההודעה על פתיחת התיק לדייר.

במידה וחלפו 20 ימים מהתאריך הזה והדייר לא הגיש בקשה, בעל הנכס יכול להגיש בקשה להנפקת הודעת פינוי.

בשלבים הבאים נמסרת הודעת הפינוי לדיירים ונפתח תיק במשטרה.

את התיק במשטרה פותחים לפחות 30 ימים לפני הפינוי ותוך עדכון של השוכר.

לבסוף מבצעים תביעה לפינוי מושכר עם שוטרים וביום הפינוי מגיע גם קבלן הוצאה לפועל יחד עם מלווה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*