Home » בריאות » מאפיינים של מצב תפקודי מסוג תשושי גוף

מאפיינים של מצב תפקודי מסוג תשושי גוף

מצב תפקודי מגדיר את היכולת של קשישים, מבוגרים או צעירים שעברו טראומה ותאונות.

תשושי גוף למשל הם אנשים שרמת התפקוד שלהם נפגעה כמעט לחלוטין.

כתוצאה מפגיעה מהותית ברמת התפקוד לא מסוגלים תשושי גוף לבצע פעולות יום יומיות.

המצב התפקודי החדש של אנשים שלא מסוגלים לבצע פעילויות יום יומיות מגביל אותם ומחייב מעורבות חיצונית.

את המעורבות החיצונית על רקע מצב תפקודי מן הסוג הזה ניתן לקבל בבתי אבות ובמוסדות אשפוז ייעודים.

בנוסף, במצב תפקודי של תשושי גוף הם זקוקים בדרך כלל לאביזרי עזר.

אביזרי העזר המיועדים לקשישים במצב תפקודי של חוסר עצמאות יכולים להיות הליכונים או כיסאות גלגלים.

מהו מבחן ADL ומה בודקים בעזרתו?

מבחינה רפואית, ההחלטה על אדם מסוים כבעל מצב תפקודי של תשישות גוף היא פונקציה של מבחן אובייקטיבי.

המבחן שבאמצעותו בודקים את רמת התפקוד כולל פעילויות שהוא אמור לבצע כחלק משגרת יומו.

סל הפעילויות שנבדקות הן הלבשה, אכילה, רחצה, ניידות וטיפול בהפרשות גוף.

על רקע המבחן הזה קובעים האם אדם מסוים הוא עצמאי, תשוש, תשוש גוף או תשוש נפש.

ככל שאדם מסוגל לבצע יותר פעולות בתוך מבחן ADL, כך ההגדרה שלו תהיה עצמאית יותר.

לשם השוואה, תשושי גוף הם כאלה שנזקקים לעזרה ב-2-3 פעולות ADL בעוד עצמאיים מסוגלים לבצע את כל הפעולות בכוחות עצמם.

ההבדלים בין תשושי גוף ונפש

לא רבים מודעים לכך שישנם הבדלים מסוימים בין תשושי גוף ונפש.

ההבדל העיקרי הוא שתשושי נפש לא נבדקים לפי היכולות הפיזיות שלהם.

למעשה, תשושי נפש הם אנשים שלא מסוגלים להתמצא בזמן ובמקום בגלל בעיות קוגניטיביות.

כך ייתכן מצב שבו אדם יהיה מסוגל מבחינה פיזיולוגית לבצע את כל הפעולות של מבחן ADL אך עדיין יוגדר כתשוש נפש.

לחילופין, ישנם אנשים שלא מסוגלים לבצע את רוב הפעולות של מבחן ADL אך הם יוגדרו בתור תשושי גוף.

זו סיבה נוספת שבגללה צריך להתייעץ עם אנשי מקצוע לפני שמכריעים בשאלת המצב התפקודי של אדם.

היכרות עם ההגדרות השונות יכולה לעזור בהפניית האדם לטיפול המתאים ולבית אבות שיסייע לו.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*